Silkeland ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2020
 • CVR 41579684

Virksomheden Silkeland ApS befinder sig i branchen "Boligtekstilforretninger" og har adresse i Brabrand. De blev etableret i 30. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 973.983 DKK, mens den i 2021 var på 341.933 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 746.317 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mikkel Mølgaard Mortensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

746’ DKK

+203%

Egenkapital

1.935’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

957’ DKK

+202%

Årets resultat

2022746.317 DKK
2021246.193 DKK
2020281.938 DKK

Likviditetsgrad

623 %

0%
God

Afkastningsgrad

42 %

+112%
God

Soliditetsgrad

84 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.306’ DKK

+36%

Bruttofortjeneste

974’ DKK

+185%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.290’ DKK

+37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  974’
  -
  -8’
  -
  966’
  -
  -9’
  -
  -9’
  957’
  -
  957’
  -211’
  746’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  16’
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  1.302’
  -
  2’
  -
  987’
  2.290’
  2.306’
  40’
  1.660’
  236’
  -
  1.935’
  -
  1.935’
  4’
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  150’
  368’
  2.306’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Silkeland ApS 30.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Mariedalsvej 32 · DK-8220 Brabrand 30.04.2021
Mariedalsvej 32 · DK-8220 Brabrand 30.06.2020 29.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
475920 Boligtekstilforretninger 30.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-30 30.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 30.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Mølgaard Mortensen 30.06.2020
Klaus Lisberg Kristensen 30.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Mølgaard Mortensen 30.06.2020
Klaus Lisberg Kristensen 30.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Silkeland ApS

Mariedalsvej 32
8220 Brabrand

CVR

41579684

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2020

P-nummer

1026113519

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

475920
Boligtekstilforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mk@silkeland.dk

Telefon

60660119

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at forhandle silkeprodukter bestående af dyner, puder og sengetøj samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja