Visby Hedegård Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2020
 • CVR 41509546

Virksomheden Visby Hedegård Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø" og har adresse i Bredebro. De blev etableret i 30. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 947.926 DKK, mens den i 2022 var på 1.145.592 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.211.878 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Aage Seidelin.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.212’ DKK

-536%

Egenkapital

6.698’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.284’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-1.211.878 DKK
2022-190.589 DKK
2021-329.599 DKK
2020-679.671 DKK

Likviditetsgrad

10 %

-77%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

-61%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

16 %

-12%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

41.848’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

948’ DKK

-17%

Gældsforpligtelser

32.498’ DKK

-2%

Tilgodehavende

412’ DKK

-78%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  948’
  0
  -773’
  -
  146’
  -
  -1.430’
  -
  -1.430’
  -1.284’
  -
  -1.284’
  -72’
  -1.212’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  41.436’
  -
  -
  -
  -
  41.436’
  -
  402’
  10’
  -
  -
  412’
  41.848’
  40’
  -2.412’
  -
  -
  6.698’
  -
  6.698’
  2.652’
  2.652’
  27.878’
  -
  -
  -
  28.196’
  -
  171’
  868’
  -
  29’
  3.234’
  4.302’
  41.848’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Visby Hedegård Ejendomme ApS 30.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hedegårdsvej 15 · DK-6261 Bredebro 30.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
11100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 30.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-30 30.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 30.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Aage Seidelin 30.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Seidelin 30.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Visby Hedegård Ejendomme ApS

Hedegårdsvej 15
6261 Bredebro

CVR

41509546

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2020

P-nummer

1026023811

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

11100
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift landbrugsvirksomhed, udlejning af ejendomme samt an- den hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-