Felix Campo lll ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jul. 2020
 • CVR 41499818

Virksomheden Felix Campo lll ApS befinder sig i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign" og har adresse i Farum. De blev etableret i 6. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.656 DKK, mens den i 2022 var på -24.640 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 473.458 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

473’ DKK

+73%

Egenkapital

979’ DKK

+62%

Omsætning

-

Resultat før skat

478’ DKK

+76%

Årets resultat

2023473.458 DKK
2022274.025 DKK
2021291.694 DKK

Likviditetsgrad

8.392 %

+80%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

989’ DKK

+61%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

+45%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

839’ DKK

+80%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -14’
  500’
  -8’
  -
  492’
  478’
  -
  478’
  -5’
  473’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  150’
  150’
  -
  -
  -
  -
  839’
  839’
  989’
  40’
  821’
  118’
  -
  979’
  -
  979’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  10’
  989’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Felix Campo lll ApS 06.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Rørmosevej 1 · DK-3520 Farum 06.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 06.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-06 06.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 06.02.2022
Selskabet tegnes af én direktør 06.07.2020 18.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Marianne Lykkesfeldt 06.02.2022
Marianne Lykkesfeldt 06.07.2020 18.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marianne Lykkesfeldt 06.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Felix Campo lll ApS

Rørmosevej 1
3520 Farum

CVR

41499818

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juli 2020

P-nummer

1026010949

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741030
Indretningsarkitekter og rumdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-