KRAP Specialisterne ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2020
 • CVR 41477520

Virksomheden KRAP Specialisterne ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Skødstrup. De blev etableret i 1. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.995 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

Egenkapital

65’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

8’ DKK

Likviditetsgrad

104 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

4 %

Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.727’ DKK

Bruttofortjeneste

12’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.727’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  8’
  -
  8’
  -3’
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  307’
  -
  -
  1.420’
  1.727’
  1.727’
  40’
  25’
  -
  -
  65’
  -
  65’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.558’
  101’
  1.662’
  1.727’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KRAP Specialisterne ApS 01.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Segaltvej 401 · DK-8541 Skødstrup 01.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 01.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-01 01.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 01.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jan Sørensen 01.07.2020
Peter Storgård 01.07.2020
Ida Kathrine Bendsen Kortbæk 01.07.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
FORA INVEST ApS 01.07.2020
Faglig Fokus ApS 01.07.2020
PSYKOLOGSELSKABET PETER STORGAARD ApS 01.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Sørensen 01.07.2020
Peter Storgård 01.07.2020
Ida Kathrine Bendsen Kortbæk 01.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KRAP Specialisterne ApS

Segaltvej 401
8541 Skødstrup

CVR

41477520

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2020

P-nummer

1025983048

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive kommerciel virksomhed med salg af uddannelses- og undervisningsydelser i form af tilvejebringelse af undervisning, foredrag, kurser og workshops i KRAP-konceptet samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja