FUNCHIS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. mar. 2020
 • CVR 41244607

Virksomheden FUNCHIS ApS befinder sig i branchen "Anden udgivervirksomhed" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 5. marts 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -87.504 DKK, mens den i 2022 var på -151.646 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -95.702 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-96’ DKK

+42%

Egenkapital

-250’ DKK

-7%

Omsætning

512’ DKK

Resultat før skat

-96’ DKK

+42%

Årets resultat

2023-95.702 DKK
2022-163.722 DKK
2021-109.205 DKK

Likviditetsgrad

58 %

-13%
Svag

Afkastningsgrad

-19 %

+44%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-55 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-17 %

Ikke tilfredsst.

Balance

455’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-88’ DKK

+42%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

407’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  512’
  -88’
  -
  -
  512’
  -88’
  -
  -8’
  -
  -8’
  -96’
  -
  -96’
  -
  -96’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  -
  -
  -
  -
  48’
  307’
  -
  -
  8’
  22’
  407’
  455’
  40’
  -96’
  -
  -194’
  -250’
  -
  -250’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  705’
  455’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FUNCHIS ApS 05.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Langebjergvænget 8A · DK-4000 Roskilde 13.05.2022
Neergårdsvej 16 · DK-4000 Roskilde 16.11.2020 12.05.2022
Neergårdsvej 16 · DK-4000 Roskilde 05.03.2020 15.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
581900 Anden udgivervirksomhed 13.05.2022
479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder 05.03.2020 12.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-05 05.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.03.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kjeld Funch 05.03.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronni Funch 26.01.2021 31.05.2023
Kjeld Funch 05.03.2020 25.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FUNCHIS ApS

Langebjergvænget 8
4000 Roskilde

CVR

41244607

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. marts 2020

P-nummer

1025669424

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

581900
Anden udgivervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@funchis.dk

Telefon

20851123

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-