Thor-Consult ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. mar. 2020
 • CVR 41244569

Virksomheden Thor-Consult ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i Nyborg. De blev etableret i 17. marts 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -58.048 DKK, mens den i 2021 var på 185.901 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -45.277 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-45’ DKK

-132%

Egenkapital

-2’ DKK

-101%

Omsætning

-

Resultat før skat

-58’ DKK

-131%

Årets resultat

2022-45.277 DKK
2021143.353 DKK

Likviditetsgrad

56 %

-67%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-4 %

-105%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

47’ DKK

-80%

Bruttofortjeneste

-58’ DKK

-131%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

27’ DKK

-70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -58’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -58’
  -
  -58’
  -13’
  -45’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  27’
  27’
  47’
  40’
  -42’
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  4’
  49’
  47’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thor-Consult ApS 17.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergade 34 · DK-5800 Nyborg 17.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 17.03.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-17 17.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.03.2020

Direktører

Navn Fra Til
Anders Høiriis Thorsen 17.03.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Thor-Holding ApS 17.03.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Høiriis Thorsen 17.03.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thor-Consult ApS

Vestergade 34
5800 Nyborg

CVR

41244569

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. marts 2020

P-nummer

1025669378

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Thor-Gruppen ApS

Branchekode

711210
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anders@thor-gruppen.dk

Telefon

23435706

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, at drive konsulentvirksomhed samt passiv kapitalanbringelse og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-