Blue in Balance ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. feb. 2020
 • CVR 41195878

Virksomheden Blue in Balance ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 19. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -39.059 DKK, mens den i 2022 var på -32.927 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -36.500 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Thomas Kjærgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-37’ DKK

+49%

Egenkapital

-142’ DKK

-35%

Omsætning

-

Resultat før skat

-47’ DKK

+57%

Årets resultat

2023-36.500 DKK
2022-71.306 DKK
2021-73.931 DKK

Likviditetsgrad

27 %

-42%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-73 %

+28%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-266 %

-141%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

53’ DKK

-44%

Bruttofortjeneste

-39’ DKK

-19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

53’ DKK

-44%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -39’
  -
  -
  -
  -39’
  -
  -
  -
  -
  -47’
  -
  -47’
  -10’
  -37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  53’
  40’
  -182’
  -
  -
  -142’
  -
  -142’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  191’
  -
  1’
  -
  195’
  53’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Blue in Balance ApS 19.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Inge Lehmanns Gade 10 · DK-8000 Aarhus C 19.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 19.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-19 19.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 19.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Kjærgaard 19.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Kjærgaard 19.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Blue in Balance ApS

Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

CVR

41195878

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. februar 2020

P-nummer

1025602443

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at tilbyde web service, konsulentbistand og projektledelse indenfor området bæredygtighed/samfundsansvar samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-