Apex.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jan. 2020
 • CVR 41157933

Virksomheden Apex.dk ApS befinder sig i branchen "Andre personlige serviceydelser i.a.n." og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 29. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.759 DKK, mens den i 2021 var på -24.711 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.145 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+106%

Egenkapital

13’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

2’ DKK

+108%

Årets resultat

20221.145 DKK
2021-19.956 DKK
2020-8.070 DKK

Likviditetsgrad

72 %

-37%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

10 %

-20%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

130’ DKK

+36%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

+119%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

84’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  -1’
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  46’
  -
  13’
  -
  -
  64’
  84’
  130’
  40’
  -27’
  -
  -
  13’
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  115’
  2’
  117’
  130’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Apex.dk ApS 29.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Energivej 30 · DK-2750 Ballerup 29.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n. 29.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-29 29.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 29.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jan Anders Fäldt 29.01.2020
Kim Boye Hansen 29.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Anders Fäldt 29.01.2020
Kim Boye Hansen 29.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Apex.dk ApS

Energivej 30
2750 Ballerup

CVR

41157933

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. januar 2020

P-nummer

1025551954

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

960900
Andre personlige serviceydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udleje kontorer samt holde foredrag og andre aktiviteter i forbindelse med personlig udvikling og bevidsthed, samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-