& Black Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. feb. 2020
 • CVR 41155361

Virksomheden & Black Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Grenaa. De blev etableret i 10. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.792 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+1%

Egenkapital

35’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+1%

Årets resultat

2022-1.792 DKK
2021-1.810 DKK
2020-1.240 DKK

Likviditetsgrad

88 %

+1%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

9 %

-15%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

413’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

333’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -15’
  -
  -2’
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -
  -
  80’
  80’
  -
  -
  332’
  -
  1’
  333’
  413’
  40’
  -5’
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  378’
  413’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
& Black Holding ApS 10.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
August Kroghs Vej 97 · DK-8500 Grenaa 08.10.2020
August Kroghs Vej 97A · DK-8500 Grenaa 10.02.2020 07.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-10 10.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Regina Dam 10.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Regina Dam 10.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

& Black Holding ApS

August Kroghs Vej 97
8500 Grenaa

CVR

41155361

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. februar 2020

P-nummer

1025547965

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

31450046

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-