Niini Take Away ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jan. 2020
 • CVR 41137517

Virksomheden Niini Take Away ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Nuuk. De blev etableret i 24. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.915.678 DKK, mens den i 2021 var på 1.842.406 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 517.281 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

517’ DKK

+6%

Egenkapital

1.264’ DKK

+69%

Omsætning

-

Resultat før skat

556’ DKK

-16%

Årets resultat

2022517.281 DKK
2021489.080 DKK
2020207.293 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

8 %

-63%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

35 %

+70%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.587’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

1.916’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

2.273’ DKK

-20%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.916’
  -1.455’
  -186’
  -
  274’
  416’
  -135’
  -
  281’
  556’
  -
  556’
  -38’
  517’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  421’
  -
  2.948’
  -
  -
  -
  -
  2.948’
  -
  15’
  -
  81’
  516’
  -
  3.587’
  50’
  1.214’
  -
  -
  1.264’
  -
  1.264’
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  1.945’
  -
  -
  30’
  16’
  30’
  -
  329’
  3.587’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Niini Take Away ApS 24.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
undefined · GL-3900 Nuuk 24.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 24.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-24 24.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 24.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kiangkai Inthawong 24.01.2020
Narin Inthawong 24.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kiangkai Inthawong 24.01.2020
Narin Inthawong 24.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Niini Take Away ApS


3900 Nuuk

CVR

41137517

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. januar 2020

P-nummer

1025524418

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, herunder takeaway, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-