Supply Chain Support ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jan. 2020
 • CVR 41127031

Virksomheden Supply Chain Support ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 20. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.811 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14’ DKK

+22%

Egenkapital

16’ DKK

-46%

Omsætning

-

Resultat før skat

-14’ DKK

+22%

Årets resultat

2022-13.811 DKK
2021-17.632 DKK
20207.810 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-55 %

-14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

75 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

22’ DKK

-39%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -2’
  -
  2’
  -14’
  -
  -14’
  -
  -14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  19’
  -
  22’
  40’
  -24’
  -
  -
  16’
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  22’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Supply Chain Support ApS 20.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vestmarken 14 · DK-8920 Randers NV 21.01.2021
Dalinsvej 92 · DK-8920 Randers NV 20.01.2020 20.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 20.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-20 20.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren alene 20.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mogens Laursen 20.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mogens Laursen 20.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Supply Chain Support ApS

Vestmarken 14
8920 Randers NV

CVR

41127031

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. januar 2020

P-nummer

1025510018

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Mogla@Supplychainsupport.dk

Telefon

40382965

Formål

Virksomhedens formål er at drive konsulent virksomhed indenfor Supply Chain området

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-