X&D ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jan. 2020
 • CVR 41114010

Virksomheden X&D ApS befinder sig i branchen "Købmænd og døgnkiosker" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 23. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.500 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

0%

Egenkapital

20’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

0%

Årets resultat

2022-7.500 DKK
2021-7.500 DKK
2020-5.000 DKK

Likviditetsgrad

200 %

-38%
God

Afkastningsgrad

-19 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

50 %

-27%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  40’
  40’
  -20’
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  20’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
X&D ApS 29.08.2022
Baby og mig ApS 23.01.2020 28.08.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Borgmestervej 67 · DK-8700 Horsens 23.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
471110 Købmænd og døgnkiosker 29.08.2022
477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 23.01.2020 28.08.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-08-29 29.08.2022
2020-01-23 23.01.2020 28.08.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Xiaoqing Xian Jørgensen 23.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Xiaoqing Xian Jørgensen 23.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

X&D ApS

Borgmestervej 67
8700 Horsens

CVR

41114010

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. januar 2020

P-nummer

1025492273

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

471110
Købmænd og døgnkiosker

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive nærbutik med fastfood samt dermed i beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-