IMA DK ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 12. jan. 2020
 • CVR 41070471

Virksomheden IMA DK ApS befinder sig i branchen "Frisørsaloner" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 12. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -29.202 DKK, mens den i 2020 var på -1.087 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.393 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Iman Mohammed Ali.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-27’ DKK

< -999%

Egenkapital

12’ DKK

-70%

Omsætning

-

Resultat før skat

-35’ DKK

< -999%

Årets resultat

2021-27.393 DKK
2020-1.087 DKK

Likviditetsgrad

110 %

-98%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-26 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

9 %

-86%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

133’ DKK

+115%

Bruttofortjeneste

-29’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

133’ DKK

+115%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -29’
  -6’
  -
  -
  -35’
  -
  0
  -
  0
  -35’
  -
  -35’
  -8’
  -27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  -
  -
  5’
  30’
  133’
  133’
  40’
  -28’
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  65’
  121’
  133’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IMA DK ApS 03.05.2021
ANS DK ApS 12.01.2020 02.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Islevdalvej 190 · DK-2610 Rødovre 01.10.2023
Islevdalvej 190 · DK-2610 Rødovre 09.08.2023 30.09.2023
Stenhøjvej 8 · DK-3650 Ølstykke 03.05.2021 08.08.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
960210 Frisørsaloner 12.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-18 18.11.2022
2021-05-03 03.05.2021 17.11.2022
2020-08-15 15.08.2020 02.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
62.500 DKK 21.11.2022
40.000 DKK 12.01.2020 20.11.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 07.09.2023 08.05.2024
Selskabet tegnes af en direktør. 18.11.2022 16.08.2023
Virksomheden tegnes af en likvidator 14.10.2022 17.11.2022

Direktører

Navn Fra Til
Iman Mohammed Ali 18.11.2022
Iman Mohammed Ali 18.11.2022 16.08.2023
Iman Mohammed Ali 03.05.2021 22.08.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Iman Mohammed Ali 03.05.2021
Narjes Mohammed Ali Shanoof 12.01.2020 03.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IMA DK ApS

Islevdalvej 190
2610 Rødovre

CVR

41070471

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. januar 2020

P-nummer

1025413306

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

960210
Frisørsaloner

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ansgroupdk@gmail.com

Telefon

51880655

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

62.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-