R. K. C. Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jan. 2020
 • CVR 41066520

Virksomheden R. K. C. Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kirke Hyllinge. De blev etableret i 8. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 203.594 DKK, mens den i 2021 var på 195.160 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 194.371 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

194’ DKK

+25%

Egenkapital

467’ DKK

+71%

Omsætning

-

Resultat før skat

249’ DKK

+24%

Årets resultat

2022194.371 DKK
2021155.479 DKK
202077.124 DKK

Likviditetsgrad

125 %

-23%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

12 %

-46%
God

Soliditetsgrad

27 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.707’ DKK

+95%

Bruttofortjeneste

204’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.556’ DKK

+77%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  204’
  -
  -
  -
  204’
  48’
  -2’
  -
  46’
  249’
  -
  249’
  -55’
  194’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  120’
  -
  -
  151’
  151’
  -
  -
  1.550’
  -
  6’
  1.556’
  1.707’
  40’
  427’
  -
  -
  467’
  -
  467’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  55’
  -
  0
  1.240’
  1.707’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
R. K. C. Holding ApS 08.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Kirkevej 14 · DK-4070 Kirke Hyllinge 02.02.2022
Kirkevej 14 · DK-4070 Kirke Hyllinge 08.01.2020 01.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-08 08.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 08.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Rune Kaae Christensen 08.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rune Kaae Christensen 08.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

R. K. C. Holding ApS

Kirkevej 14
4070 Kirke Hyllinge

CVR

41066520

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. januar 2020

P-nummer

1025408442

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at yde konsulentassistance, foretage investeringer samt drive mindre entreprenørvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-