Durrani Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. dec. 2019
 • CVR 41064986

Virksomheden Durrani Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Kolding. De blev etableret i 31. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -20.908 DKK, mens den i 2022 var på -17.066 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -131.036 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-131’ DKK

-48%

Egenkapital

467’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-123’ DKK

-14%

Årets resultat

2023-131.036 DKK
2022-88.319 DKK
2021272.642 DKK
2020-4.563 DKK

Likviditetsgrad

177 %

+19%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-75%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

663’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

-23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

346’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -21’
  30’
  -18’
  -114’
  -102’
  -123’
  -
  -123’
  -8’
  -131’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  316’
  -
  -
  316’
  316’
  -
  -
  -
  -
  6’
  346’
  663’
  50’
  417’
  -
  -
  467’
  -
  467’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  184’
  -
  -
  -
  -
  11’
  195’
  663’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Durrani Holding ApS 31.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Lindealle 8 · DK-6000 Kolding 31.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-31 31.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 31.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
John Durrani 10.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Durrani 31.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Durrani Holding ApS

Lindealle 8
6000 Kolding

CVR

41064986

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. december 2019

P-nummer

1025405516

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning og hermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-