Usundt ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2020
 • CVR 41052864

Virksomheden Usundt ApS befinder sig i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 6. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.100 DKK, mens den i 2021 var på -18.357 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.070 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+44%

Egenkapital

6’ DKK

-57%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

Årets resultat

2022-8.070 DKK
2021-14.351 DKK
2020-11.470 DKK

Likviditetsgrad

187 %

-85%
God

Afkastningsgrad

-69 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

46 %

-49%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+50%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -10’
  -
  -10’
  -2’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  13’
  13’
  40’
  -34’
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  13’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Usundt ApS 08.05.2023
BeLeaf ApS 06.01.2020 07.05.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Reberbansgade 13B · DK-9000 Aalborg 09.05.2023
Reberbansgade 13B · DK-9000 Aalborg 08.05.2023 08.05.2023
Anna Anchers Vej 116 · DK-9200 Aalborg SV 20.01.2023 07.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 14.04.2023
813000 Landskabspleje 06.01.2020 13.04.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-08 08.05.2023
2020-01-06 06.01.2020 07.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Rashed Mesayer Rashed 08.05.2023
Mikkel Pierre Møller Jensen 06.01.2020
Mikkel Pierre Møller Jensen 06.01.2020 08.05.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rashed Mesayer Rashed 14.04.2023
Mikkel Pierre Møller Jensen 06.01.2020 14.04.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Usundt ApS

Reberbansgade 13
9000 Aalborg

CVR

41052864

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2020

P-nummer

1025389480

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561020
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@usundt.dk

Telefon

93401111

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive fastfoodbutik og efter ledelsens skøn lignende virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-