Cold Stone Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. nov. 2019
 • CVR 40981063

Virksomheden Cold Stone Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Arden. De blev etableret i 7. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 187.902 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

188’ DKK

-28%

Egenkapital

1.133’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

187’ DKK

-28%

Årets resultat

2022187.902 DKK
2021259.790 DKK
2020124.830 DKK
2019978 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

16 %

-38%
God

Soliditetsgrad

95 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.188’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  6’
  187’
  2’
  -2’
  -
  -1’
  187’
  -
  187’
  -1’
  188’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  655’
  -
  -
  655’
  655’
  -
  -
  129’
  -
  343’
  -
  1.188’
  40’
  881’
  118’
  -
  1.133’
  -
  1.133’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  5’
  -
  55’
  1.188’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cold Stone Holding ApS 07.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Solbakken 3 · DK-9510 Arden 07.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-07 07.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 07.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Steen Rønde Pedersen 07.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Rønde Pedersen 07.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cold Stone Holding ApS

Solbakken 3
9510 Arden

CVR

40981063

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. november 2019

P-nummer

1025294781

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

koeligsteen@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er besiddelse af kapitalandele, anden investeringsaktivitet samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-