Copenhagen LemoTaxa ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 11. nov. 2019
 • CVR 40950788

Virksomheden Copenhagen LemoTaxa ApS befinder sig i branchen "Taxikørsel" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 11. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 319.898 DKK, mens den i 2021 var på 203.020 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 73.229 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Fazel Rahman Kader.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

73’ DKK

+187%

Egenkapital

-40’ DKK

+65%

Omsætning

-

Resultat før skat

73’ DKK

+187%

Årets resultat

202273.229 DKK
2021-84.485 DKK
2020-68.484 DKK

Likviditetsgrad

31 %

+15%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

187 %

+238%
God

Soliditetsgrad

-101 %

+44%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

39’ DKK

-37%

Bruttofortjeneste

320’ DKK

+58%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

24’ DKK

-48%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  320’
  -246’
  -
  -
  74’
  -
  -1’
  -
  -1’
  73’
  -
  73’
  -
  73’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  15’
  15’
  -
  -
  -
  -
  24’
  24’
  39’
  40’
  73’
  -
  -153’
  -40’
  -
  -40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  79’
  39’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Copenhagen LemoTaxa ApS 11.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Baltorpvej 40 · DK-2750 Ballerup 03.04.2023
Baltorpvej 40 · DK-2750 Ballerup 29.03.2023 02.04.2023
Baltorpvej 40 · DK-2750 Ballerup 31.03.2021 28.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
493200 Taxikørsel 11.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-11 11.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 08.01.2024 08.02.2024
Selskabet tegnes af en direktør. 11.11.2019 05.12.2023

Direktører

Navn Fra Til
Fazel Rahman Kader 09.01.2020
Fazel Rahman Kader 09.01.2020 31.10.2023
Nameq Sivan 11.11.2019 09.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Fazel Rahman Kader 09.01.2020
Nameq Sivan 11.11.2019 09.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Copenhagen LemoTaxa ApS

Baltorpvej 40
2750 Ballerup

CVR

40950788

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. november 2019

P-nummer

1025256340

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

493200
Taxikørsel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-