MWB Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. okt. 2019
 • CVR 40844864

Virksomheden MWB Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 3. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 161.103 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

161’ DKK

+224%

Egenkapital

-5’ DKK

-114%

Omsætning

-

Resultat før skat

157’ DKK

+221%

Årets resultat

2023161.103 DKK
2022-129.842 DKK
2021-4.185 DKK
2020-1.743 DKK

Likviditetsgrad

50 %

+26%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-9 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-6 %

-117%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

85’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

45’ DKK

+72%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  157’
  -
  157’
  -4’
  161’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  5’
  -
  12’
  45’
  85’
  40’
  -45’
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  90’
  85’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MWB Invest ApS 03.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hejrebakken 41 · DK-3500 Værløse 30.03.2020
C.F. Møllers Allé 58 · DK-2300 København S 03.10.2019 29.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-03 03.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Martin Wingreen Bang 03.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Wingreen Bang 03.10.2019
Pernille Litke 03.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MWB Invest ApS

Hejrebakken 41
3500 Værløse

CVR

40844864

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. oktober 2019

P-nummer

1025110141

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-