LockOne ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. okt. 2019
 • CVR 40842241

Virksomheden LockOne ApS befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 7. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 7.128 DKK, mens den i 2021 var på 83 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.050 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

< -999%

Egenkapital

15’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-2.050 DKK
2021-28 DKK
2020-22.569 DKK

Likviditetsgrad

3.353 %

-12%
God

Afkastningsgrad

-12 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

16’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

7’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  7’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  11’
  16’
  16’
  40’
  -23’
  -2’
  -
  15’
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  16’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LockOne ApS 07.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Faldskærmsvej 58 · DK-3500 Værløse 10.01.2024
Frøslevvej 10 · DK-2610 Rødovre 07.10.2019 09.01.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 07.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-07 07.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening 07.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jens Thorstein Arnt Larsen 07.10.2019
Søren Raun 07.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Thorstein Arnt Larsen 07.10.2019
Søren Raun 07.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LockOne ApS

Faldskærmsvej 58
3500 Værløse

CVR

40842241

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. oktober 2019

P-nummer

1025107930

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lockone@lockone.dk

Telefon

42335117

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med systemer til styring af låse, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller