Café Magic ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. aug. 2019
 • CVR 40714782

Virksomheden Café Magic ApS befinder sig i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv." og har adresse i Ishøj. De blev etableret i 15. august 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 253.875 DKK, mens den i 2021 var på 249.083 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.141 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Karina Hedengran Gjermandsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-19’ DKK

-250%

Egenkapital

-62’ DKK

-45%

Omsætning

-

Resultat før skat

-19’ DKK

-217%

Årets resultat

2022-19.141 DKK
202112.743 DKK
2020-95.107 DKK

Likviditetsgrad

35 %

+6%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

-199%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-15 %

-30%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

423’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

254’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

169’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  254’
  -273’
  -
  -
  -19’
  -
  0
  -
  0
  -19’
  -
  -19’
  -
  -19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  206’
  -
  -
  206’
  -
  -
  49’
  49’
  255’
  38’
  -
  -
  -
  100’
  169’
  423’
  40’
  -102’
  -
  -
  -62’
  -
  -62’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  332’
  485’
  423’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Café Magic ApS 15.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Landlyststien 38 · DK-2635 Ishøj 03.01.2023
Tøxensvej 28 · DK-4600 Køge 15.08.2019 02.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 15.08.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-15 15.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Karina Hedengran Gjermandsen 01.01.2023
Peter Frigast Rasmussen 15.08.2019 31.12.2022
Peter Frigast Rasmussen 15.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karina Hedengran Gjermandsen 01.01.2023
Pernille Elisabeth Jeppesen 15.08.2019 27.07.2022
Peter Frigast Rasmussen 15.08.2019 01.01.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Café Magic ApS

Landlyststien 38
2635 Ishøj

CVR

40714782

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. august 2019

P-nummer

1024944588

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

563000
Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

KHEDENGRAN@GMAIL.COM

Telefon

31404311

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er restaurationsvirksomhed samt andre aktiviteter efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja