By Falk Jewellery ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. aug. 2019
 • CVR 40704973

Virksomheden By Falk Jewellery ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 12. august 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -16.746 DKK, mens den i 2021 var på -49.499 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.284 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-19’ DKK

+56%

Egenkapital

-99’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-25’ DKK

+56%

Årets resultat

2022-19.284 DKK
2021-43.943 DKK
2020-75.661 DKK

Likviditetsgrad

264 %

-15%
God

Afkastningsgrad

-5 %

+64%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-25 %

-22%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

402’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

+66%

Gældsforpligtelser

501’ DKK

+5%

Tilgodehavende

399’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -17’
  -
  -2’
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  -25’
  -
  -25’
  -5’
  -19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  3’
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  350’
  0
  -
  11’
  -
  399’
  402’
  40’
  -139’
  -
  -
  -99’
  -
  -99’
  -
  -
  -
  -
  -
  350’
  350’
  -
  -
  141’
  -
  10’
  -
  151’
  402’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
By Falk Jewellery ApS 12.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Baggesensvej 48 · DK-8600 Silkeborg 12.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 16.08.2019
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 12.08.2019 15.08.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-12 12.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Ninna Jakobsen 12.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ninna Jakobsen 12.08.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

By Falk Jewellery ApS

Baggesensvej 48
8600 Silkeborg

CVR

40704973

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. august 2019

P-nummer

1024931125

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464800
Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er salg af smykker og accessories og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-