Babberup Ejendomsanpartsselskab

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. aug. 2019
 • CVR 40702334

Virksomheden Babberup Ejendomsanpartsselskab befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 7. august 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -127.118 DKK, mens den i 2021 var på -96.665 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -36.495 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-36’ DKK

-418%

Egenkapital

-1.468’ DKK

-3%

Omsætning

286’ DKK

-5%

Resultat før skat

-47’ DKK

-418%

Årets resultat

2022-36.495 DKK
202111.467 DKK
2020-326.493 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-24 %

-950%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-273 %

-719%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-44 %

-38%
Ikke tilfredsst.

Balance

537’ DKK

-87%

Bruttofortjeneste

-127’ DKK

-32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  286’
  -127’
  -
  -
  414’
  -127’
  124’
  -44’
  -
  80’
  -47’
  -
  -47’
  -10’
  -36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  350’
  -
  -
  -
  187’
  537’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  537’
  40’
  -1.508’
  -
  -
  -1.468’
  -
  -1.468’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  2.005’
  537’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Babberup Ejendomsanpartsselskab 04.02.2021
Babberup - Gammelgaard ApS 07.08.2019 03.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Høsten Teglværksvej 80 · DK-4690 Haslev 06.12.2021
Høsten Teglværksvej 80 · DK-4690 Haslev 04.02.2021 05.12.2021
Høsten Teglværksvej 80 · DK-4690 Haslev 07.08.2019 03.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 04.02.2021
11100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 13.08.2019 03.02.2021
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 12.08.2019 12.08.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-25 25.02.2023
2021-02-04 04.02.2021 24.02.2023
2019-08-07 07.08.2019 03.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 07.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lotte Pia Uttrup 07.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans-Christian Rasmussen 01.01.2023
Lotte Pia Uttrup 07.08.2019 01.01.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Babberup Ejendomsanpartsselskab

Høsten Teglværksvej 80
4690 Haslev

CVR

40702334

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. august 2019

P-nummer

1024929007

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Ejendom-Kredit.dk Anpartsselskab
 • Ejendomskompagniet Anpartsselskab

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@ejendomskompagniet.dk

Telefon

70602585

Formål

Selskabets formål er besiddelse og handel med landbrug- og liebhaverejendomme, samt lignende investeringsobjekter efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-