Zink & Kobbersalg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. aug. 2019
 • CVR 40701575

Virksomheden Zink & Kobbersalg ApS befinder sig i branchen "Maskinforarbejdning" og har adresse i Gilleleje. De blev etableret i 9. august 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 412.945 DKK, mens den i 2021 var på 409.496 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 6.203 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

-96%

Egenkapital

265’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

8’ DKK

-96%

Årets resultat

20226.203 DKK
2021158.153 DKK
202030.047 DKK
201930.361 DKK

Likviditetsgrad

154 %

+11%
God

Afkastningsgrad

2 %

-93%
Svag

Soliditetsgrad

37 %

+24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

712’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

413’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

690’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  413’
  -
  -
  -
  13’
  0
  -6’
  -
  -5’
  8’
  -
  8’
  -2’
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  22’
  -
  552’
  -
  -
  138’
  690’
  712’
  40’
  225’
  -
  -
  265’
  -
  265’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  109’
  -
  -
  -
  103’
  -
  447’
  712’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Zink & Kobbersalg ApS 09.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bonderupvejen 40 · DK-3250 Gilleleje 06.02.2023
Stæremosen 22 · DK-3250 Gilleleje 09.08.2019 05.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
256200 Maskinforarbejdning 02.11.2020
433900 Anden bygningsfærdiggørelse 09.08.2019 01.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-09 09.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 09.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Martin Werge Svendsen 09.08.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
MW Holding 2019 ApS 09.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Werge Svendsen 09.08.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Zink & Kobbersalg ApS

Bonderupvejen 40
3250 Gilleleje

CVR

40701575

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. august 2019

P-nummer

1024927969

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

256200
Maskinforarbejdning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

salg@zinkogkobbersalg.dk

Telefon

26785959

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med levering af bygningsprofiler samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-