The Talks ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. aug. 2019
 • CVR 40696768

Virksomheden The Talks ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af spil og legetøj" og har adresse i København V. De blev etableret i 6. august 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -34.218 DKK, mens den i 2021 var på 122.235 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -35.955 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-36’ DKK

-136%

Egenkapital

373’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-36’ DKK

-130%

Årets resultat

2022-35.955 DKK
202199.605 DKK
2020269.680 DKK

Likviditetsgrad

1.379 %

+132%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

93 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

403’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-34’ DKK

-128%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

403’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -34’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  -36’
  -
  -36’
  -
  -36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  6’
  -
  21’
  344’
  403’
  403’
  40’
  333’
  -
  -
  373’
  -
  373’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  7’
  29’
  403’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
The Talks ApS 06.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Oehlenschlægersgade 60 · DK-1663 København V 11.05.2021
Reventlowsgade 24 · DK-1651 København V 31.08.2020 10.05.2021
Egilsgade 44 · DK-2300 København S 06.08.2019 30.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
324000 Fremstilling af spil og legetøj 06.08.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-06 06.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Camilla Bjerregaard Aurvig 31.08.2020
Kristine Sofie Bugbee 31.08.2020
Stigne Ellie Fox Egeberg 06.08.2019 20.08.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Yellow Octopus ApS 20.08.2019
Bugland Media ApS 20.08.2019
Fabricius Løve Space ApS 06.08.2019 20.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Camilla Bjerregaard Aurvig 06.08.2019
Stigne Ellie Fox Egeberg 06.08.2019 20.08.2020
Kristine Sofie Bugbee 06.08.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

The Talks ApS

Oehlenschlægersgade 60
1663 København V

CVR

40696768

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. august 2019

P-nummer

1024920433

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

324000
Fremstilling af spil og legetøj

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@thetalks.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller