JN Byggefirma ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 30. jul. 2019
 • CVR 40684360

Virksomheden JN Byggefirma ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Hinnerup. De blev etableret i 30. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.659.373 DKK, mens den i 2021 var på 1.517.674 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 170.772 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mik Kolbjørn Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

171’ DKK

-24%

Egenkapital

730’ DKK

+31%

Omsætning

-

Resultat før skat

216’ DKK

-25%

Årets resultat

2022170.772 DKK
2021226.079 DKK
2020292.672 DKK

Likviditetsgrad

163 %

+34%
God

Afkastningsgrad

15 %

-21%
God

Soliditetsgrad

51 %

+35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.442’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

1.659’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.144’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.659’
  -1.344’
  -94’
  -
  222’
  -
  -
  17’
  17’
  216’
  -
  216’
  -45’
  171’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  253’
  -
  -
  45’
  45’
  298’
  -
  71’
  954’
  -
  83’
  1.144’
  1.442’
  40’
  690’
  -
  -
  730’
  -
  730’
  10’
  10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  572’
  702’
  1.442’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JN Byggefirma ApS 30.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vittenvej 56 · DK-8382 Hinnerup 30.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 30.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-30 30.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 30.07.2019 14.09.2023

Direktører

Navn Fra Til
Mik Kolbjørn Nielsen 30.07.2019
Mik Kolbjørn Nielsen 30.07.2019 14.09.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mik Kolbjørn Nielsen 30.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JN Byggefirma ApS

Vittenvej 56
8382 Hinnerup

CVR

40684360

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juli 2019

P-nummer

1024903466

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at opfører fast ejendom for egen og fremmed regning samt handel med fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-