Fabricius Løve Space ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jul. 2019
 • CVR 40677267

Virksomheden Fabricius Løve Space ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 23. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -5.784 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 61 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+100%

Egenkapital

70’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+101%

Årets resultat

202261 DKK
2021-17.261 DKK
202032.434 DKK

Likviditetsgrad

248 %

God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

-22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

90’ DKK

+29%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

50’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  90’
  40’
  30’
  -
  -
  70’
  -
  70’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  -
  20’
  90’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fabricius Løve Space ApS 23.06.2020
SF Holding 2019 ApS 23.07.2019 22.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Egilsgade 44 · DK-2300 København S 23.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-23 23.06.2020
2019-07-23 23.07.2019 22.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Stigne Ellie Fox Egeberg 23.07.2019
Stine Egeberg Schüler Fabild 23.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stigne Ellie Fox Egeberg 23.07.2019
Stine Egeberg Schüler Fabild 23.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fabricius Løve Space ApS

Egilsgade 44
2300 København S

CVR

40677267

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juli 2019

P-nummer

1024894068

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

stineegeberg@gmail.com

Telefon

28270317

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej