Alleens Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jul. 2019
 • CVR 40674209

Virksomheden Alleens Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 12. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 42.559 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

43’ DKK

-79%

Egenkapital

507’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

43’ DKK

-79%

Årets resultat

202142.559 DKK
2020202.625 DKK
201918.526 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-15%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

-80%
Svag

Soliditetsgrad

69 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

738’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  43’
  -
  -
  -
  -
  43’
  -
  43’
  -
  43’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  734’
  734’
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  738’
  50’
  -
  43’
  414’
  507’
  -
  507’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  231’
  738’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Alleens Holding ApS 12.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Frederiksberg Allé 5 · DK-1621 København V 12.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-12 12.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.08.2023
Selskabet tegnes af en direktør. 12.07.2019 15.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Tobias Søttrup 24.08.2023
Tobias Søttrup 12.07.2019
Tobias Søttrup 12.07.2019 15.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tobias Søttrup 12.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Alleens Holding ApS

Frederiksberg Allé 5
1621 København V

CVR

40674209

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juli 2019

P-nummer

1024890224

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

alleensholding@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, håndværk og industri, foretage finansiering og investering herunder i fast ejendom samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-