Storgaardinvest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jul. 2019
 • CVR 40652183

Virksomheden Storgaardinvest ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 10. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 77.605 DKK, mens den i 2021 var på 256.985 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 57.247 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

57’ DKK

-76%

Egenkapital

361’ DKK

+19%

Omsætning

112’ DKK

-38%

Resultat før skat

73’ DKK

-69%

Årets resultat

202257.247 DKK
2021236.739 DKK
202027.195 DKK

Likviditetsgrad

60 %

+5%
Svag

Afkastningsgrad

2 %

-71%
Svag

Soliditetsgrad

11 %

+11%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

66 %

-51%
God

Balance

3.388’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

78’ DKK

-70%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.809’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  112’
  78’
  -
  -
  -
  73’
  -
  -
  101’
  101’
  73’
  -
  73’
  -16’
  57’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  207’
  -
  1.187’
  392’
  -
  -
  392’
  1.579’
  -
  -
  -
  -
  72’
  1.809’
  3.388’
  40’
  321’
  -
  -
  361’
  -
  361’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.027’
  3.388’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Storgaardinvest ApS 10.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Stengade 26D · DK-3000 Helsingør 06.02.2023
Stengade 26D · DK-3000 Helsingør 27.10.2022 05.02.2023
Stengade 26D · DK-3000 Helsingør 11.07.2019 26.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 10.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-24 24.10.2019
2019-07-10 10.07.2019 23.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Berit Storgaard 10.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Berit Storgaard 10.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Storgaardinvest ApS

Stengade 26
3000 Helsingør

CVR

40652183

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. juli 2019

P-nummer

1024864150

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

B@klippegalleriethelsingoer.dk

Telefon

28393419

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-