LM Entreprise ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2019
 • CVR 40644873

Virksomheden LM Entreprise ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Kirke Hyllinge. De blev etableret i 4. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.375 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

Egenkapital

36’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

Likviditetsgrad

629 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

89 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

28’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  28’
  28’
  40’
  40’
  -4’
  -
  -
  36’
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LM Entreprise ApS 26.09.2019 19.09.2022
Ritz Entreprise ApS 04.07.2019 25.09.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Lindegårdsvej 4 · DK-4070 Kirke Hyllinge 04.07.2019 19.09.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 04.07.2019 19.09.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-26 26.09.2019 19.09.2022
2019-07-04 04.07.2019 25.09.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.07.2019 19.09.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 03.11.2021 22.11.2021
Virksomheden tegnes af 1 direktør 04.07.2019 29.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Michael Peter Ritz Jensen 04.07.2019 27.05.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Michael Peter Ritz Jensen 22.03.2021
Michael Peter Ritz Jensen 22.03.2021 19.09.2022
Ritz Holding ApS 04.07.2019 22.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Peter Ritz Jensen 04.07.2019 19.09.2022
Michael Peter Ritz Jensen 04.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LM Entreprise ApS

Lindegårdsvej 4
4070 Kirke Hyllinge

CVR

40644873

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2019

P-nummer

1024854619

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er entreprenørvirksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Revisor

-