A.S. Holding Møn ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2019
 • CVR 40638539

Virksomheden A.S. Holding Møn ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Borre. De blev etableret i 4. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.919 DKK, mens den i 2021 var på 38 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.772 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-17’ DKK

-72%

Egenkapital

1.257’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-17’ DKK

-72%

Årets resultat

2022-16.772 DKK
2021-9.729 DKK
2020-10.211 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.257’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

61’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -9’
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -
  -17’
  -
  -17’
  -
  -17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.197’
  -
  -
  -
  -
  1.197’
  -
  -
  -
  -
  54’
  61’
  1.257’
  43’
  1.214’
  -
  -
  1.257’
  -
  1.257’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.257’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A.S. Holding Møn ApS 04.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Risbækvej 3B · DK-4791 Borre 28.07.2023
Søndersognsvej 138 · DK-4780 Stege 04.07.2019 27.07.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 04.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-22 22.07.2019
2019-07-04 04.07.2019 21.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
43.332 DKK 22.07.2019
40.000 DKK 04.07.2019 21.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene. 04.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Aisha Dahlia Salem 04.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aisha Dahlia Salem 04.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A.S. Holding Møn ApS

Risbækvej 3
4791 Borre

CVR

40638539

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2019

P-nummer

1024847124

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i og udleje fast ejendom samt at drive handelsvirksomhed og andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene.

Registeret kapital

43.332 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-