Melfar Investment ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jul. 2019
 • CVR 40632735

Virksomheden Melfar Investment ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 2. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.667 DKK, mens den i 2021 var på -20.652 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -177.154 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-177’ DKK

-263%

Egenkapital

-322’ DKK

-135%

Omsætning

-

Resultat før skat

-177’ DKK

-263%

Årets resultat

2022-177.154 DKK
2021108.991 DKK
2020-286.291 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

+55%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-280 %

-489%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

115’ DKK

-60%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+82%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-100%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  1’
  -174’
  -
  -173’
  -177’
  -
  -177’
  -
  -177’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  115’
  115’
  115’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  115’
  40’
  -362’
  -
  -
  -322’
  -
  -322’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  437’
  437’
  115’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Melfar Investment ApS 02.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Rømøvænget 133 · DK-5500 Middelfart 02.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 02.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-02 02.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen   02.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Allan Holm 02.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Holm 02.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Melfar Investment ApS

Rømøvænget 133
5500 Middelfart

CVR

40632735

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juli 2019

P-nummer

1024840073

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage formueforvaltning samt investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen  

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-