Breinholtgård Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2019
 • CVR 40620206

Virksomheden Breinholtgård Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Løgstør. De blev etableret i 28. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 14.976 DKK, mens den i 2021 var på 11.902 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -691.417 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Bente Brun Bjerre.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-691’ DKK

-273%

Egenkapital

4.422’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-694’ DKK

-234%

Årets resultat

2022-691.417 DKK
2021399.645 DKK
2020156.571 DKK
2019157.429 DKK

Likviditetsgrad

3.638 %

+30%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.522’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

15’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.623’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  15’
  -30’
  -25’
  -
  -40’
  -
  -654’
  -
  -654’
  -694’
  -
  -694’
  -
  -691’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  10’
  -
  899’
  -
  -
  -
  -
  899’
  -
  -
  -
  -
  12’
  3.623’
  4.522’
  40’
  4.082’
  300’
  -
  4.422’
  -
  4.422’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  100’
  4.522’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Breinholtgård Ejendomme ApS 28.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Udsigten 12 · DK-9670 Løgstør 21.12.2021
Rugmarken 154 · DK-9690 Fjerritslev 16.12.2019 20.12.2021
Rugmarken 54 · DK-9690 Fjerritslev 28.06.2019 15.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 28.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-28 28.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 28.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Bente Brun Bjerre 28.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bente Brun Bjerre 28.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Breinholtgård Ejendomme ApS

Udsigten 12
9670 Løgstør

CVR

40620206

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2019

P-nummer

1024825872

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje, udleje, administrere og investere i fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-