EW Holdingselskab ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2019
 • CVR 40618457

Virksomheden EW Holdingselskab ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 27. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.527 DKK, mens den i 2021 var på -6.497 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -458.362 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-458’ DKK

-835%

Egenkapital

7.728’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-450’ DKK

-794%

Årets resultat

2022-458.362 DKK
2021-49.028 DKK
20201.027.451 DKK
201955.378 DKK

Likviditetsgrad

753 %

+16%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.941’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.606’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  56’
  -
  -486’
  -430’
  -450’
  -
  -450’
  -8’
  -458’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.335’
  -
  -
  6.335’
  6.335’
  -
  -
  1.603’
  -
  3’
  1.606’
  7.941’
  40’
  7.570’
  118’
  -
  7.728’
  -
  7.728’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  208’
  -
  -
  -
  -
  5’
  213’
  7.941’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EW Holdingselskab ApS 27.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Kollund Byvej 35 · DK-7400 Herning 27.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-27 27.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 27.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Eric Winther 27.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Eric Winther 27.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EW Holdingselskab ApS

Kollund Byvej 35
7400 Herning

CVR

40618457

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2019

P-nummer

1024823667

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

wmm@mail.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele samt øvrig formuepleje.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-