Gallmayer Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2019
 • CVR 40606432

Virksomheden Gallmayer Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rødekro. De blev etableret i 24. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.766 DKK, mens den i 2021 var på -3.821 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 64.451 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

64’ DKK

> +999%

Egenkapital

645’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

73’ DKK

> +999%

Årets resultat

202264.451 DKK
2021-5.794 DKK
2020-251.343 DKK
201926.199 DKK

Likviditetsgrad

13.947 %

+9%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

649’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

523’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  45’
  0
  33’
  77’
  73’
  -
  73’
  -9’
  64’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  126’
  -
  -
  126’
  126’
  -
  -
  403’
  -
  84’
  523’
  649’
  50’
  536’
  59’
  -
  645’
  -
  645’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  649’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gallmayer Holding ApS 24.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Øster Løgumvej 66 · DK-6230 Rødekro 11.03.2021
Fasanvej 14 · DK-6230 Rødekro 24.06.2019 10.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-24 24.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Brian Gallmayer 24.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Gallmayer 24.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gallmayer Holding ApS

Øster Løgumvej 66
6230 Rødekro

CVR

40606432

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2019

P-nummer

1024809389

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål at eje kapitalandel i selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed og endvidere at foretage anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-