CSAKS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2019
 • CVR 40582061

Virksomheden CSAKS Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fredericia. De blev etableret i 11. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.242 DKK, mens den i 2021 var på -4.627 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -96.991 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-97’ DKK

-118%

Egenkapital

1.344’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-96’ DKK

-117%

Årets resultat

2022-96.991 DKK
2021535.780 DKK
2020996.253 DKK
2019-11.599 DKK

Likviditetsgrad

27.380 %

-10%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-83%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.349’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-57%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.260’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  49’
  -152’
  15’
  -88’
  -96’
  -
  -96’
  -1’
  -97’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  89’
  -
  -
  89’
  89’
  -
  -
  376’
  -
  219’
  1.260’
  1.349’
  40’
  1.304’
  -
  -
  1.344’
  -
  1.344’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  1.349’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CSAKS Holding ApS 11.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Nørrebrogade 131 · DK-7000 Fredericia 18.06.2019
Bredgade 2B · DK-5560 Aarup 11.06.2019 17.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-11 11.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 11.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Sørensen 11.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Sørensen 11.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CSAKS Holding ApS

Nørrebrogade 131
7000 Fredericia

CVR

40582061

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2019

P-nummer

1024779498

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@2ien.dk

Telefon

40274264

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-