PEAL Group ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. maj 2019
 • CVR 40565655

Virksomheden PEAL Group ApS befinder sig i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 27. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 117.406 DKK, mens den i 2021 var på 20.145 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 46.654 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

47’ DKK

> +999%

Egenkapital

70’ DKK

+202%

Omsætning

-

Resultat før skat

60’ DKK

> +999%

Årets resultat

202246.654 DKK
2021543 DKK
2020-6.750 DKK
2019-10.670 DKK

Likviditetsgrad

10 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+611%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

5 %

+173%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.321’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

117’ DKK

+483%

Gældsforpligtelser

1.251’ DKK

+7%

Tilgodehavende

57’ DKK

+47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  117’
  -
  -20’
  -
  98’
  -
  -38’
  -
  -38’
  60’
  -
  60’
  -13’
  47’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.264’
  -
  -
  -
  -
  1.264’
  -
  -
  -
  14’
  41’
  57’
  1.321’
  40’
  30’
  -
  -
  70’
  -
  70’
  -
  -
  666’
  -
  -
  -
  666’
  -
  39’
  -
  -
  9’
  0
  584’
  1.321’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PEAL Group ApS 01.07.2020
PK Auto ApS 27.05.2019 30.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergade 36 · DK-4200 Slagelse 01.07.2020
Egevej 21 · DK-4200 Slagelse 27.05.2019 30.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis 27.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-01 01.07.2020
2019-05-27 27.05.2019 30.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 27.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Peter Svendsen 01.07.2020
Kjeld Børge Svendsen 27.05.2019 01.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Svendsen 01.07.2020
Kjeld Børge Svendsen 27.05.2019 01.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PEAL Group ApS

Vestergade 36
4200 Slagelse

CVR

40565655

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. maj 2019

P-nummer

1024761033

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

683210
Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af erhvervsejendomme samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-