MCKorsbjerg Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. maj 2019
 • CVR 40547681

Virksomheden MCKorsbjerg Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 16. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.989 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 391.274 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

391’ DKK

-63%

Egenkapital

1.861’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

389’ DKK

-64%

Årets resultat

2022391.274 DKK
20211.068.336 DKK
2020221.530 DKK
2019-3.188 DKK

Likviditetsgrad

4.885 %

+382%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.893’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.589’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -9’
  4’
  -5’
  389’
  -
  389’
  -
  391’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  300’
  -
  -
  305’
  305’
  -
  -
  8’
  0
  1.540’
  1.589’
  1.893’
  50’
  1.752’
  59’
  -
  1.861’
  -
  1.861’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  33’
  1.893’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MCKorsbjerg Holding ApS 16.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Eckersbergsvej 68 · DK-5230 Odense M 16.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-16 16.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 16.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Christensen Korsbjerg 16.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Christensen Korsbjerg 16.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MCKorsbjerg Holding ApS

Eckersbergsvej 68
5230 Odense M

CVR

40547681

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. maj 2019

P-nummer

1024737973

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med kapitalanbringelse og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-