Greenland Anorthosite Mining ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. maj 2019
 • CVR 40502262

Virksomheden Greenland Anorthosite Mining ApS befinder sig i branchen "Anden råstofindvinding i.a.n." og har adresse i Nuussuaq. De blev etableret i 2. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.695.991 DKK, mens den i 2020 var på 1.162.219 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.670.109 DKK.

I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Edward Wayne Malouf.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2.670’ DKK

-34%

Egenkapital

38.637’ DKK

> +999%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-2.670’ DKK

-34%

Årets resultat

2021-2.670.109 DKK
2020-1.999.515 DKK
2019-7.304.881 DKK

Likviditetsgrad

2.666 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-5 %

+42%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

75 %

+989%
God

Overskudsgrad

-

Balance

51.204’ DKK

+129%

Bruttofortjeneste

1.696’ DKK

+46%

Gældsforpligtelser

12.567’ DKK

-48%

Tilgodehavende

23.689’ DKK

+184%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.696’
  -4.248’
  -
  -
  -2.552’
  -
  -118’
  -
  -118’
  -2.670’
  -
  -2.670’
  -
  -2.670’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  27.449’
  -
  -
  65’
  65’
  27.514’
  -
  -
  -
  -
  23.681’
  23.689’
  51.204’
  194’
  38.443’
  -
  -
  38.637’
  -
  38.637’
  -
  -
  -
  -
  11.678’
  -
  11.678’
  -
  -
  -
  -
  179’
  709’
  889’
  51.204’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Greenland Anorthosite Mining ApS 02.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Naternaq 17 · GL-3905 Nuussuaq 29.06.2020
H J Rinksvej 11 · GL-3900 Nuuk 02.05.2019 28.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
89900 Anden råstofindvinding i.a.n. 02.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-11-18 18.11.2021
2021-06-30 30.06.2021 17.11.2021
2021-04-07 07.04.2021 29.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
193.928 DKK 18.11.2021
171.444 DKK 30.06.2021 17.11.2021
152.070 DKK 07.04.2021 29.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 25.06.2019
Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 02.05.2019 24.06.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Søren Brinkmann 16.01.2020
Jens Sønderberg Frederiksen 16.01.2020
Claus Stoltenborg 21.06.2019 17.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Claus Stoltenborg 17.01.2020
Anders Nørby-Lie 21.06.2019
Claus Østergaard 02.05.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK 30.06.2021
Lind Family Holding A/S 22.07.2020
INTERFINANS HOLDING ApS 22.07.2020 14.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jean Raymond Boulle 02.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Greenland Anorthosite Mining ApS

Naternaq 17
3905 Nuussuaq

CVR

40502262

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. maj 2019

P-nummer

1024684772

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

89900
Anden råstofindvinding i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cscapaps@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive minevirksomhed i Grønland, branchekode "anden råstofudvinding 08.99.00".

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

193.928 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja