MOREKA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. apr. 2019
 • CVR 40470271

Virksomheden MOREKA ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 24. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.172 DKK, mens den i 2021 var på -11.333 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.478 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

77’ DKK

-68%

Egenkapital

495’ DKK

+19%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

78’ DKK

-67%

Årets resultat

202277.478 DKK
2021240.996 DKK
2020349.885 DKK
2019-704 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

+84%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-10.860 %

Ikke tilfredsst.

Balance

495’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+81%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

430’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  0
  -2’
  -
  -
  2’
  -2’
  -
  -
  -
  -
  78’
  -
  78’
  0
  77’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  65’
  65’
  -
  -
  218’
  166’
  28’
  430’
  495’
  50’
  445’
  -
  -
  495’
  -
  495’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  495’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MOREKA ApS 24.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Kongevej 167E · DK-1850 Frederiksberg C 18.06.2021
Gammel Kongevej 167E · DK-1850 Frederiksberg C 24.04.2019 17.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-24 24.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 24.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Morten Boje 24.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Boje 24.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MOREKA ApS

Gammel Kongevej 167
1850 Frederiksberg C

CVR

40470271

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. april 2019

P-nummer

1024645092

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje, udøve ejerskab over og handle med kapitalandele, værdipapirer, fast ejendom og andre formuegoder og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-