ODSHERRED BILPLEJE APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. mar. 2019
 • CVR 40324984

Virksomheden ODSHERRED BILPLEJE APS befinder sig i branchen "Autoreparationsværksteder mv." og har adresse i Kalundborg. De blev etableret i 4. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 92.647 DKK, mens den i 2020 var på 20.052 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 41.104 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Trine Desiree Crystal Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

41’ DKK

+398%

Egenkapital

109’ DKK

+40%

Omsætning

162’ DKK

Resultat før skat

53’ DKK

+482%

Årets resultat

202141.104 DKK
2020-13.806 DKK
201943.190 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

55 %

+609%
God

Soliditetsgrad

89 %

+48%
God

Overskudsgrad

41 %

God

Balance

122’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

93’ DKK

+362%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-100%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  162’
  93’
  -12’
  -14’
  69’
  67’
  -
  -14’
  -
  -14’
  53’
  -
  53’
  -12’
  41’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  80’
  80’
  -
  42’
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  122’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  122’
  45’
  41’
  -
  -
  109’
  -
  109’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  122’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ODSHERRED BILPLEJE APS 27.08.2022
TDSN GROUP APS 16.01.2022 26.08.2022
HANDYMAN HANSEN APS 31.10.2021 15.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Frankerupvej 34 · DK-4400 Kalundborg 13.06.2019
Frankerupvej 34 · DK-4400 Kalundborg 04.03.2019 12.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
452010 Autoreparationsværksteder mv. 27.08.2022
432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 16.01.2022 26.08.2022
432100 El-installation 22.11.2021 15.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-08-27 27.08.2022
2022-01-16 16.01.2022 26.08.2022
2021-10-31 31.10.2021 15.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
67.512 DKK 16.01.2022
45.000 DKK 16.03.2019 15.01.2022
25.000 DKK 04.03.2019 15.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 af direktørerne 04.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Henrik Møller Hansen 04.03.2019 07.08.2019
Trine Desiree Crystal Hansen 04.03.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Trine Desiree Crystal Hansen 09.11.2020
Dennis Henrik Møller Hansen 04.03.2019 09.11.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Henrik Møller Hansen 04.03.2019 07.08.2019
Trine Desiree Crystal Hansen 04.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ODSHERRED BILPLEJE APS

Frankerupvej 34
4400 Kalundborg

CVR

40324984

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. marts 2019

P-nummer

1024482576

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

452010
Autoreparationsværksteder mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@tdsn.dk

Telefon

51487280

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udfører forskellige services i henhold til direktions skøn

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 af direktørerne

Registeret kapital

67.513 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-