Gabriel Lisborg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jan. 2019
 • CVR 40197885

Virksomheden Gabriel Lisborg ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 24. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -86.400 DKK, mens den i 2021 var på -6.400 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -86.519 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-87’ DKK

-981%

Egenkapital

-373’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-87’ DKK

-981%

Årets resultat

2022-86.519 DKK
2021-8.006 DKK
2020-318.285 DKK

Likviditetsgrad

35 %

-94%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2.477 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-10.688 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3’ DKK

-88%

Bruttofortjeneste

-86’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

376’ DKK

+19%

Tilgodehavende

3’ DKK

-88%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -86’
  -
  -
  -
  -86’
  -
  0
  -
  0
  -87’
  -
  -87’
  -
  -87’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  3’
  40’
  -413’
  -
  -
  -373’
  -
  -373’
  -
  -
  -
  -
  366’
  -
  366’
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  10’
  3’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gabriel Lisborg ApS 24.04.2019
Gabriel Lisborg IVS 24.01.2019 23.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Drejøgade 26F · DK-2100 København Ø 24.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 24.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-24 24.04.2019
2019-02-07 07.02.2019 23.04.2019
2019-01-24 24.01.2019 06.02.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.04.2019
49.999 DKK 07.02.2019 23.04.2019
25.000 DKK 24.01.2019 06.02.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Tom Lisborg 24.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tom Lisborg 24.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gabriel Lisborg ApS

Drejøgade 26
2100 København Ø

CVR

40197885

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. januar 2019

P-nummer

1024337037

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tli@os.dk

Telefon

39200290

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-