Dorthea Classic Fashion ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jan. 2019
 • CVR 40180877

Virksomheden Dorthea Classic Fashion ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 17. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 55.781 DKK, mens den i 2022 var på 36.401 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.507 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Dorthea Nedergaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

34’ DKK

+85%

Egenkapital

138’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

43’ DKK

+84%

Årets resultat

202333.507 DKK
202218.117 DKK
202143.003 DKK
202015.815 DKK
2019-22.158 DKK

Likviditetsgrad

204 %

+23%
God

Afkastningsgrad

17 %

+56%
God

Soliditetsgrad

51 %

+22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

271’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

56’ DKK

+53%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

271’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  56’
  -1’
  -8’
  -
  46’
  0
  -3’
  -
  -3’
  43’
  -
  43’
  -10’
  34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  179’
  13’
  -
  -
  76’
  271’
  271’
  50’
  88’
  -
  -
  138’
  -
  138’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  133’
  271’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dorthea Classic Fashion ApS 17.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Christian 8.s Vej 41 · DK-8600 Silkeborg 17.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder 17.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-17 17.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 17.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Dorthea Nedergaard 17.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dorthea Nedergaard 17.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dorthea Classic Fashion ApS

Christian 8.s Vej 41
8600 Silkeborg

CVR

40180877

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. januar 2019

P-nummer

1024316846

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

478200
Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor salg af beklædning, samt anden virksomhed i den forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-