KimJ Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jan. 2019
 • CVR 40161678

Virksomheden KimJ Holding ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Ebeltoft. De blev etableret i 12. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -594.746 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-595’ DKK

-211%

Egenkapital

-77’ DKK

-113%

Omsætning

-

Resultat før skat

-593’ DKK

-212%

Årets resultat

2022-594.746 DKK
2021534.087 DKK
202043.787 DKK
2019281.528 DKK

Likviditetsgrad

31 %

-92%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-10 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-227 %

-356%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

34’ DKK

-95%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

34’ DKK

-88%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -6’
  -
  -6’
  -593’
  -
  -593’
  -2’
  -595’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  34’
  34’
  40’
  -117’
  -
  -
  -77’
  -
  -77’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  111’
  34’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KimJ Holding ApS 31.08.2020
KimJ Holding IVS 12.01.2019 30.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ankjærshøj 1 · DK-8400 Ebeltoft 12.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 29.11.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.01.2019 28.11.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-31 31.08.2020
2019-01-12 12.01.2019 30.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.08.2020
100 DKK 12.01.2019 30.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 12.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Kim Jørgensen 12.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Jørgensen 12.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KimJ Holding ApS

Ankjærshøj 1
8400 Ebeltoft

CVR

40161678

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. januar 2019

P-nummer

1024292874

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-