Fundbricks Asset Management ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2018
 • CVR 40143238

Virksomheden Fundbricks Asset Management ApS befinder sig i branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 1. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.537 DKK, mens den i 2021 var på -21.104 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.537 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Thomas Sonne-Schmidt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+83%

Egenkapital

14’ DKK

-21%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-4’ DKK

+83%

Årets resultat

2022-3.537 DKK
2021-21.104 DKK
2020-1.744 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-26 %

+79%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

14’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+83%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  4’
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  14’
  40’
  -26’
  -
  -
  14’
  -
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fundbricks Asset Management ApS 30.03.2021
Bricks Asset Management ApS 02.11.2020 29.03.2021
Bricks Asset Management IVS 01.12.2018 01.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 100 · DK-2900 Hellerup 03.02.2023
Århusgade 88 · DK-2100 København Ø 16.11.2020 02.02.2023
Tuborg Boulevard 12 · DK-2900 Hellerup 13.01.2020 15.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling 01.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-30 30.03.2021
2020-11-02 02.11.2020 29.03.2021
2018-12-01 01.12.2018 01.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.11.2020
2.000 DKK 01.12.2018 01.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Sonne-Schmidt 01.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thor Dandanell Mønsted 01.12.2018 01.06.2020
Anders Holm-Jensen 01.12.2018 01.06.2020
Thomas Rolin 01.12.2018 31.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fundbricks Asset Management ApS

Strandvejen 100
2900 Hellerup

CVR

40143238

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2018

P-nummer

1024270528

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

661900
Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som forvalter af alternative investeringsfonde mv. jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. og afledte aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-