Forte Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jan. 2019
 • CVR 40138536

Virksomheden Forte Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Oplagrings- og pakhusvirksomhed" og har adresse i Skjern. De blev etableret i 3. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -31.656 DKK, mens den i 2021 var på 19.057 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -49.279 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-49’ DKK

< -999%

Egenkapital

-22’ DKK

-105%

Omsætning

-

Resultat før skat

-46’ DKK

-855%

Årets resultat

2022-49.279 DKK
20214.721 DKK
2020-17.444 DKK

Likviditetsgrad

39 %

-56%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-44 %

-777%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-24 %

-83%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

90’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-32’ DKK

-266%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

44’ DKK

-46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -32’
  -
  -8’
  -
  -40’
  1’
  -7’
  -
  -6’
  -46’
  -
  -46’
  -
  -49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  47’
  -
  15’
  -
  0
  28’
  44’
  90’
  40’
  -62’
  -
  -
  -22’
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  112’
  90’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Forte Ejendomme ApS 15.10.2021
Forte Ejendomme IVS 03.01.2019 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Borgergade 4 · DK-6900 Skjern 15.02.2023
Borgergade 4 · DK-6900 Skjern 03.01.2019 14.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed 04.01.2019
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 03.01.2019 03.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021
2020-08-31 31.08.2020 14.10.2021
2019-01-03 03.01.2019 30.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.10.2021
2.000 DKK 03.01.2019 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Erik Skov Bertelsen 03.01.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Forte Invest Holding ApS 03.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Skov Bertelsen 03.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Forte Ejendomme ApS

Borgergade 4
6900 Skjern

CVR

40138536

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. januar 2019

P-nummer

1024265141

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

521000
Oplagrings- og pakhusvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at leje og udlejning af erhvervsejendomme samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-