Celal ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. dec. 2018
 • CVR 40121722

Virksomheden Celal ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tilst. De blev etableret i 27. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 585.546 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

586’ DKK

+375%

Egenkapital

1.025’ DKK

+133%

Omsætning

-

Resultat før skat

584’ DKK

+378%

Årets resultat

2022585.546 DKK
2021123.287 DKK
202081.966 DKK
2019184.558 DKK

Likviditetsgrad

154 %

-25%
God

Afkastningsgrad

56 %

+107%
God

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.040’ DKK

+131%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

23’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  585’
  -
  -
  -
  -
  584’
  -
  584’
  -1’
  586’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.017’
  1.017’
  -
  -
  -
  -
  18’
  23’
  1.040’
  50’
  -17’
  -
  -
  1.025’
  -
  1.025’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  15’
  1.040’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Celal ApS 27.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Bjørnøvænget 29 · DK-8381 Tilst 27.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 27.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-27 27.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 27.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Celal Tahsin Ahmet 01.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Celal Tahsin Ahmet 27.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Celal ApS

Bjørnøvænget 29
8381 Tilst

CVR

40121722

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. december 2018

P-nummer

1024246600

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration, herunder besidde datterselskaber

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-