Weesgaard Holding, Hirtshals ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. dec. 2018
 • CVR 40115803

Virksomheden Weesgaard Holding, Hirtshals ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hirtshals. De blev etableret i 13. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.636.372 DKK, mens den i 2021 var på 589.911 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.553.830 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.554’ DKK

+207%

Egenkapital

5.052’ DKK

+40%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.555’ DKK

+203%

Årets resultat

20221.553.830 DKK
2021505.938 DKK
2020682.309 DKK
20191.313.493 DKK
2018582.553 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

25 %

+123%
God

Soliditetsgrad

80 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.330’ DKK

+34%

Bruttofortjeneste

1.636’ DKK

+177%

Gældsforpligtelser

1.219’ DKK

+15%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.636’
  -
  -62’
  54’
  1.574’
  3’
  -22’
  -
  -19’
  1.555’
  -
  1.555’
  -2’
  1.554’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  33’
  -
  2.047’
  2.816’
  -
  -
  2.816’
  4.863’
  -
  -
  22’
  -
  1.218’
  -
  6.330’
  50’
  2.928’
  118’
  -
  5.052’
  -
  5.052’
  59’
  59’
  851’
  -
  -
  -
  923’
  -
  -
  -
  -3’
  10’
  -
  295’
  6.330’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Weesgaard Holding, Hirtshals ApS 13.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Allingdamvej 13 · DK-9850 Hirtshals 15.12.2021
Allingdamvej 13 · DK-9850 Hirtshals 23.06.2021 14.12.2021
Allingdamvej 13 · DK-9850 Hirtshals 13.12.2018 22.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-13 13.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 13.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Peter Due Weesgaard 13.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Due Weesgaard 13.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Weesgaard Holding, Hirtshals ApS

Allingdamvej 13
9850 Hirtshals

CVR

40115803

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. december 2018

P-nummer

1024238454

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i unoterede selskaber, værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-