REGIT-Network ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2018
 • CVR 40115609

Virksomheden REGIT-Network ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 20. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -33.108 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-33’ DKK

< -999%

Egenkapital

4’ DKK

+140%

Omsætning

-

Resultat før skat

-46’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-33.108 DKK
2021-2.647 DKK
2020-4.442 DKK
2019-3.412 DKK

Likviditetsgrad

129 %

> +999%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-234 %

+59%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

23 %

+101%
God

Overskudsgrad

-

Balance

19’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-44’ DKK

Gældsforpligtelser

15’ DKK

Tilgodehavende

19’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -44’
  -
  -
  -
  -44’
  -
  -
  -
  -
  -46’
  -
  -46’
  -
  -33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  19’
  19’
  40’
  -36’
  -
  -
  4’
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  3’
  8’
  15’
  19’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
REGIT-Network ApS 06.10.2021
REGIT-Network IVS 20.12.2018 05.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Solhøj Vænget 3 · DK-2750 Ballerup 20.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 20.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-06 06.10.2021
2018-12-20 20.12.2018 05.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.10.2021
1 DKK 20.12.2018 05.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 20.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Christoffersen 06.10.2021
Jan Brøgger 20.12.2018 06.10.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
AGENCY-Network ApS 20.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Brøgger 20.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

REGIT-Network ApS

Solhøj Vænget 3
2750 Ballerup

CVR

40115609

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2018

P-nummer

1024238314

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at sælge SaaS (Software as a Service) løsninger der fremmer netværk, samt hermed beslægtet aktivitet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-