Uzunel Consulting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. dec. 2018
 • CVR 40110062

Virksomheden Uzunel Consulting ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Farum. De blev etableret i 7. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Uzunel Consulting ApS 29.09.2021
Uzunel Consulting IVS 07.12.2018 28.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Furesøvej 9 · DK-3520 Farum 07.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 07.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-29 29.09.2021
2018-12-07 07.12.2018 28.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.09.2021
1 DKK 07.12.2018 28.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren alene. 07.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Hakan Uzunel 07.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hakan Uzunel 07.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Uzunel Consulting ApS

Furesøvej 9
3520 Farum

CVR

40110062

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. december 2018

P-nummer

1024233894

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40583760

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at rådgive piloter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-